【推薦人電話號碼 codeReplace】你正在用推薦優惠揀選流動電話月費計劃。服務生效後會獲得相關回贈。

學生無限體驗

4.5G學生全速計劃 恒生信用卡獨家優惠 (128kbps 無限數據)

恒生信用卡獨家優惠

4.5G

通訊網絡

12GB

本地數據

24 個月

合約期限

無限

通話分鐘

上台優惠

帶埋冧巴轉台仲有

icon

唔使畀 HK$ 18 / 月行政費 + 送首12個月中國內地號碼

tick

限時優惠

icon

「eDoctor」免費試用首6個月

全新家庭視像診症服務,讓你與家人足不出戶無限次睇醫生
(價值︰ HK$ 48 / 月)

tick

升級服務

Apps優惠

icon

JOOX 48折優惠

+HK$ 23.5 / 月 (原價HK$49 / 月)

tick
icon

KKBOX 半價優惠

+HK$ 24.5 / 月 (原價HK$49 / 月)

tick

漫遊數據靈活通

icon

漫遊數據靈活通 -環球地區
合約期內享35GB漫遊數據用量

+HK$ 78 / 月

tick
icon

漫遊數據靈活通 -亞太地區
合約期內享35GB漫遊數據用量

+HK$ 48 / 月

tick

專享禮遇

聽歌免數據

(價值:HK$88/月) Apple Music, KKBOX (無損音質除外) 及 JOOX

會員級別 - Plus

專享生日禮遇、非凡禮待及全年專屬優惠,包括泊車、酒店餐飲及消閒娛樂等

The Point 會籍

成功上台即可成為The Point 會員,賞高達4,500 The Point 積分, 亦同時可享「自動賺取The Point 積分」功能,於新地商場SmarTone 門市每消費HK1賺2分

「FREE住傾」
免數據任用Zoom/ Teams及無限通話分鐘

(價值:HK$18/月)

服務包括

500個網內短訊

留言信箱

來電轉駁

來電顯示

來電待接

電話會議

 • 唔想lag機load空氣:全速復活無限本地數據 $40/月,無綑綁式Flexi逐月計。
 • 去旅行唔使租蛋換SIM:無形WiFi蛋(亞太區)HK$20/日;(其他地區)HK$90/日。
 • 音樂隨時隨地任你聽:免數據任聽Apple Music, KKBOX (無損音質除外) 及 JOOX。 (價值:HK$88/月)
 • HK$18/月行政費(帶埋冧巴轉台仲可以唔使畀)。

條款及細則

全速學生計劃︰

 • 申請人必須年滿18歲,並為指定香港專上院校之全日制學生。指定香港專上院校包括本港認可之大學、明愛專上學院、明愛白英奇專業學校、明德學院、珠海學院、宏恩基督教學院、香港恒生大學、港專學院、香港科技專上書院、香港大學專業進修學院、香港能仁專上學院、東華學院、職業訓練局、或香港演藝學院。申請人年滿18至25歲並持有有效之海外專上院校學生証亦可申請。申請服務計劃時須提供有效學生證及香港身分證或護照。每個香港身份證號碼或護照號碼只可申請學生計劃一次。
 • 須繳付每月HK$18之行政費及簽期限合約。(如適用)
 • 通話分鐘以每分鐘為單位,不足一分鐘亦作一分鐘計算。
 • 於香港發送到另一位SmarTone客戶之文字短訊為網內短訊,每月使用額為500個網內短訊。若超過此使用額,其後每個網內短訊將收取HK$0.3。每個網外短訊將收取HK$0.6 。每個短訊以160個英文字母或70個中文字為單位, 如超過此字數上限,短訊將被分拆為幾個短訊發送。
 • 漫遊時按標準漫遊及漫遊數據收費計算。詳情請向店員查詢或瀏覽本公司網頁。
 • 全速學生計劃不適用於2G手機/流動裝置或以手動選擇2G網絡的手機/流動裝置。若客戶選用「FUP無限數據」,除以上條款外,此計劃亦將不適用於其他流動裝置(包括但不限於 USB modem / pocket wi-fi / TV box)。客戶如因使用2G手機/流動裝置或以手動選擇2G網絡的手機/流動裝置而產生的任何費用,將由客戶承擔。實際數據傳輸及連線速度會受不同因素影響而異,包括網絡流量狀態、周遭環境、硬件、軟件或其他因素。
 • 此計劃不適用於BlackBerry7OS或之前版本之BlackBerry智能手機。
 • 受有關條款及細則約束,詳情請參閱 T&C-T326 

恒生信用卡 / 優進理財戶口客戶優惠:

 • 優惠期由2022年1月1日至2022年12月31日,包括首尾兩日(「優惠期」)。
 • 優惠適用於恒生銀行有限公司(「恒生」)優進理財戶口及/或恒生信用卡或聯營卡(「合資格信用卡」)客戶。優惠不適用於恒生銀聯人民幣鑽石商務卡、人民幣信用卡、美元Visa金卡、e-shopping 萬事達卡、專享卡及消費卡。
 • 於優惠期內,客戶於SmarTone門市或SmarTone網上商店選用指定服務計劃合約,須遞交有效合資格學生證明文件、並以合資格信用卡或優進理財戶口簽賬及設立每月自動轉賬繳付月費及相關服務費用,方可享有優惠。
 • 優惠1: 全速學生計劃︰於合約期內以月費HK$40購買「FUP無限數據」為該賬單月回復此計劃的全速本地數據,「FUP無限數據」有效期直至當月截數日。
 • 優惠2: 無限數據學生計劃︰於合約期內以特別優惠月費HK$68選用此服務計劃。
 • SmarTone網上商店只適用於合資格信用卡,而不適用於優進理財戶口或恒生銀聯信用卡作自動轉賬;如客戶選用此兩種繳付方式以享用優惠,則須到SmarTone門市申請服務。
 • 如客戶享用此優惠後更改使用非合資格信用卡或非優進理財戶口作自動轉賬繳付服務月費或更改選用其他服務計劃,優惠將自動取消;本公司有權向客戶收取已享用之優惠的總額而毋須事先通知。
 • 優惠視乎客戶所選服務計劃合約而定。
 • 每個指定服務計劃合約只可享以上優惠1次。
 • 本公司保留以其他同等或相若價值優惠代替的權利。
 • 所有優惠不得轉讓,亦不可兌換現金、其他貨品折扣、或與其他推廣優惠、折扣、優惠券、現金券、或其他上台/續約優惠同時使用(除特別註明外)。
 • 本公司及恒生保留對優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改此優惠之條款及細則而不作另行通知。優惠及服務受有關條款及細則約束,請瀏覽本公司網站或向店員查詢。

額外4GB本地數據優惠:

 • 只適用於客戶選用指定全速學生計劃。
 • 客戶於合約期內可享每月額外4GB本地數據優惠。
 • 如客戶更改選用其他服務計劃,此優惠下的額外本地數據用量將自動取消。
 • 額外本地數據用量不可與「多地數據共享計劃」同時使用。
 • 每個服務計劃只可享此優惠1次。

「JOOX」服務:

 • 此服務須配合已採用iOS 9.0 或以上、Android™ 4.1 或以上之智能手機使用。
 • JOOX由Tencent Mobility Limited擁有及經營。
 • 受有關條款及細則約束。詳情請參閱 T&C-V106 

「KKBOX」服務:

 • 此服務須配合支援系統要求之裝置使用,查看系統要求請按此。如Android™智能手機不支援Google Play服務,將不能使用此增值服務。
 • KKBOX由 KKBOX HONG KONG LIMITED 擁有及經營。
 • 受有關條款及細則約束。詳情請參閱 T&C-V090 

「隨時聽」服務:

 • 只適用於客戶已選用指定學生計劃。
 • 客戶選用「隨時聽」服務,約滿日期將與指定學生計劃相同。(如適用)
 • 適用的指定音樂串流應用程式將不時更新及更改,詳情請瀏覽本公司網頁或向店員查詢。
 • 有關指定音樂串流應用程式由第三方供應商提供,該等應用程式內容和設定將於將不時更新及更改,恕不另行通知。本公司不會對第三方供應商所提供的服務或資料之質素和供應作出任何陳述或保證或與其有關的事宜負上任何責任。
 • 受有關條款及細則約束,詳情請參閱T&C-T316 

「無形WiFi蛋」- 學生計劃優惠:

 • 「無形WiFi蛋」- 學生計劃優惠 (“此優惠”) 只適用於客戶已選用指定學生計劃。
 • 客戶需啟動「無形WiFi蛋」方可於合約期內享用此優惠。有關「無形WiFi蛋」及原價日費詳情請按
 • 此優惠於此指定亞太地區(中國/澳門、澳洲、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國)每日HK$20,其他地區每日HK$90。
 • 此優惠不可與其他優惠同時享用,如有任何更改,恕不另行通知。

「智2通」服務:

 • 「智2通」服務只供以香港身份證登記本公司現有流動電話月費計劃的客戶使用 。本服務的申請人必須為本公司現有流動電話月費計劃的賬戶持有人。
 • 每個香港身份證持有人最多只可以申請3個本服務的標準計劃,同一身份證持有人所登記的SmarTone流動電話號碼,每個號碼只可申請一個標準計劃,而每個標準計劃只獲配一個中國流動電話號碼。如果客戶登記超過3個本服務的標準計劃,SmarTone有權終止超額登記的標準計劃及其中國流動電話號碼。
 • 客戶必須同意有關中國流動電話號碼實名制登記的安排,詳情請參閱本服務的有關條款及細則。
 • 受有關條款及細則約束。詳情請參閱T&C-V126

「FREE住傾」服務:

 • 只適用於已選用指定服務計劃之客戶。
 • 適用的指定應用程式將不時更新及更改,詳情請瀏覽本公司網頁或向店員查詢。
 • 有關指定應用程式由第三方供應商提供,該等應用程式內容和設定將於將不時更新及更改,恕不另行通知。本公司不會對第三方供應商所提供的服務或資料之質素和供應作出任何陳述或保證或與其有關的事宜負上任何責任。
 • 「FREE住傾」服務計劃不包括訂閱指定應用程式的服務收費及其他收費項目/服務。
 • (如適用) 指定全家享服務計劃 / 指定5G服務計劃之客戶選用「FREE住傾」服務計劃,計劃內所有主SIM咭及附屬SIM咭用戶均可使用「FREE住傾」服務。
 • 「FREE住傾」服務計劃的本地數據速度將根據客戶所選用之指定服務計劃。
 • 如客戶選用指定數據速度的服務計劃,當每月本地數據用量達到該指定服務計劃之「指定數據用量」上限,該指定服務計劃及「FREE住傾」服務計劃之本地數據服務仍可繼續,唯數據速度將不高於該指定服務計劃之指定速度,數據服務體驗或會受影響。
 • 受有關條款及細則約束,詳情請參閱 T&C-T340

「eDoctor」家庭視像診症服務:

 • 此服務只供SmarTone現有指定流動電話月費計劃客戶使用。
 • 於優惠期內,指定流動電話月費計劃客戶選擇標準計劃作首次登記可享首6個月免費試用優惠。除非收到客戶通知本公司停止使用本服務,本公司將於免費試用優惠期屆滿後,繼續為客戶提供有關服務,並會收取標準計劃的月費。若客戶取消服務,須於免費試用優惠期屆滿前致電SmarTone客戶服務熱線辦理。
 • 6個月免費試用優惠基於標準計劃月費原價$48,於合約期限內第1至第6個賬單月每月扣除$48回贈。
 • 月費回贈優惠不能與其他優惠同時使用。
 • 「eDoctor」家庭視像診症服務之免數據只適用於客戶以SmarTone流動通訊網絡使用MyCigna HK App視像診療服務時所產生的本地數據用量。當中並不包括下載該應用程式及更新軟件。當指定計劃的每月本地數據用量已用完而被暫停流動數據服務,此免數據服務亦會同時停止至下個賬單月,直至客戶增值本地數據用量後方重新生效。於漫遊時使用本服務則收取標準漫遊數據費用,或如客戶已申請「漫遊數據組合」,漫遊數據會從計劃中扣除。有關詳情可參考: smartone.com/roamingdatapacktc。
 • 本公司保留對優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改此優惠之條款及細則而不作另行通知。
 • 受有關條款及細則約束,詳情請參閱T&C-V151
 • 6個月免費試用優惠只適用於透過信諾作首次登記有關服務的客戶。

SmarTone Plus 會籍及優惠︰

 • 客戶申請或續約指定流動電話服務計劃,可享SmarTone Plus會籍,而其會籍視乎客戶所選服務計劃而定,個別會籍級別的有效期為13個月。
 • 會員於指定消費期間達到合資格消費水平,其會籍將會獲續期或升級。
 • 客戶須簽定期限合約方可享指定SmarTone Plus會籍。
 • 本公司保留終止及更改SmarTone Plus的所有條款及細則而不作事前通知之權利。
 • 優惠不時更改並不預先另行通知,最新優惠詳情請瀏覽SmarTone CARE app 或www.smartone.com

The Point會籍:

 • 推廣日期由即日起至2022年12月31日 (「推廣期」) 。
 • SmarTone 流動電話服務計劃用戶 (「用戶」) 免費登記成為The Point會員及「自動賺取 The Point積分」功能,同時閣下同意SmarTone集團成員的S Rewards Limited 將閣下之個人資料,包括其稱謂、姓名、手機號碼、出生月份、年齡、電郵地址及其後於SmarTone門市 (只適用於The Point 參與商場之門市) 購買指定手機 / 配件的消費記錄轉移及提供予The Point,以便完成會員及「自動賺取 The Point積分」登記程序並作登記積分之用。
 • 於推廣期內新登記之The Point 會員 (「新會員」) 可獲500 The Point積分 (「迎新獎賞」)。每人只可獲迎新獎賞一次,而迎新獎賞將經系統即日自動存入新會員的The Point帳戶。The Point可根據顧客存於The Point之會員紀錄,以決定顧客是否符合獲享有關迎新獎賞之資格。
 • 若新會員於登記成為The Point會員當月起計過去6個月內曾取消 The Point會籍,將不可獲享迎新獎賞。
 • 新會員首月於The Point 參與新地商場消費(任何金額),並於消費交易日起計14天內(以列印收據上之日期為準) 透過「新地商場」手機應用程式(「手機應用程式」)、新地商場會員計劃微信官方帳號(「微信官方帳號」)、消費之商場禮賓櫃檯/顧客服務中心或經「自動賺取The Point積分」功能登記積分,可享額外4,000 The Point積分(「額外獎賞」)。每人於推廣期內最多可獲額外獎賞一次,而額外獎賞將會於積分登記批核後60天內自動存入新會員的The Point帳戶。
 • 成功登記「自動賺取 The Point積分」功能之用戶於SmarTone門市消費 (只適用於The Point參與商場之門市) 時,系統將同時自動將有關消費單據記錄及會員之手機號碼轉移及提供予The Point登記積分。由2022年8月1日起,每消費HK$1(適用於金額等值或高於HK$1之消費單據,不足HK$1之零錢將不予計算)可賺取基本積分1分 。合資格之消費單據包括購買指定手機 / 配件 (包括以現金付款之消費; 分期付款之單據均以商戶機印發票之全數金額計算; 訂金付款及餘額付款均以相應商戶機印發票之金額計算) ,The Point將不接受以下交易發出之消費金額:包括但不限於增值服務 (包括Apple Care及SmarTone爆芒換新)、任何台費、月費、手機預繳按金、購買儲值咭/電話卡、增值卡、罰款、賠償、信用卡手續費、分期付款手續費、Point Dollar、以貨品作貼換交易(Trade-in)、任何回贈、網上購物 (網上預訂手機按金除外) 、購買及使用禮券、現金券、電子優惠券、新地商場贈券及新地商場電子贈券、退款、未誌賬或不合資格的交易。 
 • 用戶之SmarTone流動電話服務計劃手機號碼及用作登記The Point的手機號碼必須一致,方可啟用「自動賺取The Point積分」功能。
 • The Point 會員積分、優惠及服務均由The Point 提供,SmarTone Mobile Communications Limited及S Rewards Limited不會對有關會員積分、優惠及服務負上直接或間接的責任。
 • 合資格消費單據成功批核後,The Point積分將於三個工作天內自動存入到用戶的 The Point帳戶。 
 • 用戶成功透過「自動賺取The Point積分」功能登記The Point積分即代表相關SmarTone消費之機印發票及相符之電子貨幣付款存根不可再透過「自動賺取The Point積分」功能、於手機應用程式或微信官方帳號利用「上傳單據」功能或親臨消費之商場禮賓櫃檯/顧客服務中心重覆登記The Point積分。如於The Point 帳戶內重覆登記積分將被拒絕。
 • 用戶必須於購物當天完成付款以獲得積分。如用戶欲於SmarTone門市(只適用於The Point參與商場之門市)辦理退款(包括全額或部份退款),相應可賺取之 The Point積分將不會存入至用戶的The Point帳戶或已賺取之The Point積分亦會經系統撤回。
 • 如發現用戶有任何欺詐行為或活動,新鴻基地產代理有限公司、SmarTone Mobile Communications Limited及S Rewards Limited保留一切撤銷或扣減該等積分之權利而毋須另行通知。
 • 新鴻基地產代理有限公司、SmarTone Mobile Communications Limited及S Rewards Limited有權隨時改動「自動賺取 The Point積分」的架構及內容,而毋須預先通知會員。「自動賺取 The Point積分」、The Point 會籍及積分之登記及使用須受The Point其他條款及細則約束,用戶須留意The Point最新之架構及內容,詳情請瀏覽www.thepoint.com.hk、手機應用程式、微信官方帳號或向參與商場之顧客服務中心 / 會員專櫃查詢。
 • 如有任何爭議,新鴻基地產代理有限公司、SmarTone Mobile Communications Limited及S Rewards Limited保留最終決定權。
 • 如中文及英文版本有任何不一致的地方,一切以英文版本為準。

「漫遊數據靈活通」服務計劃:

 • 「漫遊數據靈活通」服務計劃合約期限為24個月。合約期限由服務生效日開始計算。
 • 客戶選用「 漫遊數據靈活通 」服務計劃,合約期內此服務計劃數據用量及購買之「 漫遊數據靈活通 」增值數據用量可共用於指定地區。
 • 除非收到客戶於合約有效期屆滿前通知本公司停止使用本服務,否則客戶將被視為同意本公司自動延續其所選用服務計劃之合約期限。其他條款及細則維持不變,收費則按本公司當時的標準。本公司對於上述自動續約安排在任何時候均有最後及絕對的決定權。
 • 客戶選用「漫遊數據靈活通」服務計劃,須同時啟動「漫遊數據全日通」或「升級」漫遊數據日費計劃。有關「漫遊數據全日通」之詳情請按。 有關「升級」漫遊數據日費計劃之詳情請按
 • (全家享計劃/ 指定5G服務計劃適用) 全家享計劃/ 指定5G服務計劃之主SIM咭號碼選用「漫遊數據靈活通」服務計劃,計劃內所有主SIM咭及附屬SIM咭用戶均須同時啟動「漫遊數據全日通」或「升級」漫遊數據日費計劃。
 • 於合約期屆滿後剩餘的數據用量將自動取消。續約/重新選用指定合約期限之「漫遊數據靈活通」合約期內數據用量將重新計算。
 • 當「漫遊數據靈活通」客戶身處指定地區時,如數據用量超過「漫遊數據靈活通」之合約期內數據用量及(如適用)已購買的「漫遊數據靈活通」增值數據用量,其後收費將按客戶所選用的「漫遊數據全日通」或「升級」漫遊數據日費計劃,及依所在地區原價日費收取。
 • 當「漫遊數據靈活通」客戶身處指定地區以外的海外地區時,當日所使用的數據用量將按客戶所選用的「漫遊數據全日通」或「升級」漫遊數據日費計劃,及依所在地區原價日費收取。
 • 「漫遊數據靈活通」服務計劃不可與「中澳數據通」服務計劃、「大灣區自在通」服務計劃同時申請。
 • (全家享計劃/ 指定5G服務計劃適用) 「漫遊數據靈活通」服務計劃只供指定全家享計劃/ 指定5G服務計劃之主SIM咭的號碼。計劃內所有主SIM咭及附屬SIM咭用戶均可使用「漫遊數據靈活通」服務計劃之合約期內數據用量。
 • (如適用) 當客人已選用其他漫遊數據服務,扣除數據漫遊數據用量先後次序如下:
  • 1) 服務計劃之漫遊數據用量 (多地數據共享服務/「中國內地及澳門數據」服務/倍貼心大灣區計劃/超貼心大灣區/亞太區/環球計劃) ;
  • 2)「漫遊數據靈活通」服務計劃之漫遊數據用量;
  • 3) 數據通行證 (以日數計算);
  • 4) 數據漫遊錢。
 • 本公司保留此優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改優惠之條款及細則而不作另行通知。受有關條款及細則約束,詳情請參閱T&C-I044

一般條款及細則︰

 • 客戶並不能同時享有其他優惠。
 • 此優惠不能轉讓他人、兌換現金或其他服務/產品。
 • 優惠及服務受有關條款及細則約束。
 • 本公司保留對優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改此優惠之條款及細則而不作另行通知。

備註

 • 此計劃包括8GB全速本地數據及於合約期內額外4GB全速本地數據優惠,以及不高於128kbps無限數據。當每月本地數據用量達到12GB,本地數據服務仍可繼續,唯數據速度將不高於128kbps。

 • 特別優惠月費HK$128 / HK$158乃根據原價月費HK$228全速學生計劃,於每月扣除HK$100/ HK$70回贈計算得出。此月費回贈期數完結後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時同等服務計劃之月費收費。

 • 攜號轉台優惠:客戶須成功攜號轉台,於合約期內將享首12個月内每月免費享用「智2通」服務。每個服務計劃合約只可享此優惠1次。免費「智2通」服務完結後,如客戶仍繼續使用服務,除非客戶以最少三十日前通知本公司辦理終止服務,否則本公司仍繼續提供服務並將按照當時之月費收費。

 • 攜號轉台優惠:客戶須成功攜號轉台,於合約期內由首個賬單月起可享豁免行政費優惠;由服務生效日起至首個截數日將以原價計算使用日數之比例收費。豁免行政費優惠乃根據原價每月HK$18,於合約期內每月扣除HK$18回贈計算得出。此回贈期數完結後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時之每月行政費收費。

 • 客戶實際4.5G上網體驗會受不同因素影響,如用戶與發射站的相對位置、網站伺服器資源及互聯網流量狀態、用戶數量、用戶所使用之裝置及其他因素而有所影響。

 • 借定唔借?還得到先好借!

學生無限體驗

4.5G學生全速計劃 恒生信用卡獨家優惠 (128kbps 無限數據)

保存進度

12GB 本地數據

24 個月 合約期限

無限 通話分鐘

每月

HK$128

總額

顯示摘要 隱藏摘要

4.5G學生全速計劃 恒生信用卡獨家優惠 (128kbps 無限數據)

HK128/每月

學生無限體驗

4.5G學生全速計劃 恒生信用卡獨家優惠 (128kbps 無限數據)

12GB 本地數據

24 個月 合約期限

無限 通話分鐘

每月

HK$128

總額