• ST Protect
 • 接駁鈴聲
 • JOOX
 • 服務
 • 收費
 • 如何登記
 • 常見問題
 • JOOX
 • 漫遊數據日費計劃 – 流動服務

Social Mobile

問1: 我 可 唔 可 以 透 過 WiFi 用 到 JOOX ?
答1:

可 以 。 你 可 以 透 過 WiFi 或 流 動 電 話 網 絡 使 用 JOOX 。

問2: 下 載 咗 嘅 歌 曲 可 唔 可 以 複 製 到 其 他 流 動 裝 置 收 聽 ?
答2: 唔 可 以 。 下 載 咗 嘅 歌 曲 只 可 以 喺 JOOX 應 用 程 式 收 聽 , 唔 可 以 複 製 到 其 他 裝 置 。
問3: 成 功 申 請 JOOX 音 樂 服 務 後 , 如 何 啟 用 服 務 ?
答3: 成 功 申 請 後 , 你 將 會 收 到 啟 用 短 訊 , 點 擊 啟 用 短 訊 內 之 鏈 結 以 開 始 使 用 服 務 。
 • 已 安 裝 JOOX 之 客 戶 請 點 擊 "前 往 JOOX"
 • 未 安 裝 JOOX 之 客 戶 請 點 擊 "下 載 JOOX" , 並 於 下 載 及 登 記 完 成 後 點 擊 "前 往 JOOX"
 • 請 按 "確 認" 開 始 使 用 服 務
問4: 我 可 唔 可 以 喺 漫 遊 時 使 用 JOOX ?
答4: 可 以 。 外 遊 時 , 你 可 透 過 WiFi 使 用 JOOX , 但 如 果 於 流 動 電 話 網 絡 使 用 JOOX , 你 將 被 收 取 漫 遊 數 據 費 用 。 我 哋 建 議 你 登 記 適 合 你 嘅 漫 遊 數 據 日 費 計 劃 以 享 更 佳 價 值 。