PriorityPlus
賬戶查詢
支援服務
聯絡我們

分店地址

我 哋 嘅 分 店 可 以 為 你 提 供 大 部 份 服 務 。

  • 如 你 需 要 維 修 , 請 到 我 哋 喺 銅 鑼 灣 或 旺 角 嘅 客 戶 中 心 , 按 此 可 查 看 更 多 詳 情 。
  • 有 關 港 澳 一 咭 兩 號 相 關 嘅 服 務 , 請 到 上 環 分 店 , 按 此 查 看 分 店 詳 情 。

香 港 仔
Address
成 都 道 38 號 利 港 中 心 地 下 26-27 號 舖
金 鐘
Address
金 鐘 廊 LAB Concept E08 號 舖
銅 鑼 灣
Address
怡 和 街 46-54 號 麥 當 奴 大 廈 地 下 G2 舖

Address
羅 素 街 38 號 金 朝 陽 中 心 9 樓 02 室

Address
波 斯 富 街 58 號 地 下
中 環
Address
港 景 街 1 號 國 際 金 融 中 心 商 場 1 樓 1025 號 舖

Address
德 輔 道 中 127-131 號 地 下 有 餘 貿 易 中 心 2 號 舖 ( 恆 生 銀 行 總 行 旁 )
柴 灣
Address
新 翠 商 場 第 三 層 325 舖
鑽 石 山
Address
荷 李 活 廣 場 2 樓 247 號 舖
紅 磡
Address
德 民 街 36-60F 祈 富 大 廈 地 下 7A 號 舖
佐 敦
Address
佐 敦 道 18-24 號 鴻 運 大 廈 地 下 F 號 舖
九 龍 灣
Address
德 福 廣 場 一 期 P49-50 號 舖
葵 涌
Address
葵 富 路 7-11 號 葵 涌 廣 場 2 樓 119 舖
觀 塘
Address
創 紀 之 城 五 期 apm 大 堂 樓 層 C-27 號 鋪
馬 鞍 山
Address
新 港 城 商 場 2205-2206A 號 鋪
旺 角
Address
山 東 街 47-51 號 星 際 城 市 地 下 1 號 舖 ( 近 銀 行 中 心 )

Address
西 洋 菜 街 南 1A 百 寶 利 商 業 中 心 地 下 5-6 號 舖 ( 銀 城 廣 場 鈄 對 面 )

Address
彌 敦 道 750 號 始 創 中 心 G20 號 舖 地 下
西 灣 河
Address
筲 箕 灣 道 57-58 號 太 安 樓 地 下 12A 舖
深 水 埗
Address
長 沙 灣 道 226-242 號 金 華 大 廈 A2 舖
沙 田
Address
沙 田 新 城 市 廣 場 一 期 二 樓 238 號
上 水
Address
龍 琛 路 39 號 上 水 廣 場 四 樓 431B 號 舖
大 埔
Address
安 慈 路 4 號 昌 運 中 心 地 下 30 號 舖
將 軍 澳
Address
欣 景 路 新 都 城 2 期 UG031-032 號 舖
尖 沙 咀
Address
加 拿 芬 道 18 號 恆 生 尖 沙 咀 大 廈 地 下 4 號 舖
青 衣
Address
青 衣 城 148 舖
荃 灣
Address
大 河 道 10-16 號 登 發 大 廈 地 下 6D 號 舖

Address
眾 安 街 68 號 荃 灣 城 市 中 心 1 期 2 樓 228 號 舖
屯 門
Address
屯 門 市 廣 場 第 一 期 2 樓 2065 號 舖
灣 仔
Address
莊 士 敦 道 172 號 美 華 大 廈 地 下
元 朗
Address
教 育 路 8-16 號 樂 成 大 廈 地 下 D8 號 舖

Address
青 山 道 99-109 號 元 朗 貿 易 中 心 地 下 4 號 舖